تبلیغات
دریا - اسرار هســــتی
شــاید مانــند کودکی باشــیم که در کنــار دریــــا بــا ســــنگ ریزه ها و صــــــدف های زیبــا بازی میکنــد امــا غافــل از آنیم که دریــایی بس بزرگ واقــیانوسی بی کران در مقــابل دیدگانمان وجــود دارد که در اعمــاق آن اســرار عظیم وشگفت انگیز نهفته است.تاریخ : جمعه 10 اردیبهشت 1395 | 05:43 ب.ظ | نویسنده : دریا | نظرات
نمایش نظرات 1 تا 30

  • paper | کوفه | آنک بات