تبلیغات
دریا - هــــدف
همیــــشه رفتن رســـیدن نیست ولــی برای رسیدن بایـــد رفت در بن بســـت هم راه آســــــمان باز است.پــــــــرواز بیاموز.

سلطان پرندگان eagle open wing


تاریخ : چهارشنبه 3 تیر 1394 | 12:01 ق.ظ | نویسنده : دریا | نظرات

  • paper | کوفه | آنک بات