تبلیغات
دریا - آمـــــوزگار
آمـــــــــــــــوزگاربرای برای سفیدبودن برگ نقاشــــــــــی ام تنبیه ام کردوهمه به مـن خندیدن.....

امامـن خدایی راکشیده بودم که همـــــــــــه میگفتن دیدنی نیســـــــــــت.تاریخ : سه شنبه 2 تیر 1394 | 11:57 ب.ظ | نویسنده : دریا | نظرات

  • paper | کوفه | آنک بات