تبلیغات
دریا - آمـــــوزگار
آمـــــــــــــــوزگاربرای برای سفیدبودن برگ نقاشــــــــــی ام تنبیه ام کردوهمه به مـن خندیدن.....

امامـن خدایی راکشیده بودم که همـــــــــــه میگفتن دیدنی نیســـــــــــت.تاریخ : چهارشنبه 3 تیر 1394 | 12:57 ق.ظ | نویسنده : دریا | نظرات

  • paper | کوفه | آنک بات