تبلیغات
دریا - بزرگی خداوند
هیچ وقت به خدانگومشکل بزرگ دارم بلکه به مشکل بگوخدای بزرگ دارم.

عکس دعا کردن


تاریخ : چهارشنبه 3 تیر 1394 | 12:52 ق.ظ | نویسنده : دریا | نظرات

  • paper | کوفه | آنک بات