تبلیغات
دریا - بزرگی خداوند
هیچ وقت به خدانگومشکل بزرگ دارم بلکه به مشکل بگوخدای بزرگ دارم.

عکس دعا کردن


تاریخ : سه شنبه 2 تیر 1394 | 11:52 ب.ظ | نویسنده : دریا | نظرات

  • paper | کوفه | آنک بات