تبلیغات
دریا - سیم های تار
سیم های تار،سیم های گیتارتاشل اندتاسست اندهیچ آهنگ خوشی ازآن ها شنیده نمیشود.انسان هم همینطوراست تاشل است تاسست است تاتنبلی پیشه میکندهیچ نوای خوشی وهیچ رفتارخوشی ازاونخواهی شنید.
تاریخ : چهارشنبه 3 تیر 1394 | 12:51 ق.ظ | نویسنده : دریا | نظرات

  • paper | کوفه | آنک بات