تبلیغات
دریا - مثل باران
آب دریاتلخ است اماوقتی حرکت کند،بخارشود،بالابرودوابرشودوفروبارد،بارانی شیرین میشود.کسانی که زندگی ساکن،بی حرکت،بی تلاش وبی جنب وجوشی دارنداززندگی شیرین برخوردارنخواهندبود،بلکه شوروشوربخت اند هرچندازدریایی ازامکانات برخوردارباشنددرست مثل دریا.

 برای مشاهده اندازه واقعی عکس دریا با کیفیت چاپ_10 کلیک کنید


تاریخ : سه شنبه 2 تیر 1394 | 11:50 ب.ظ | نویسنده : دریا | نظرات

  • paper | کوفه | آنک بات