تبلیغات
دریا - گرفــــتاری
شخص زیرک خطرراپیش بینی میکندوازآن اجتناب می نمایدولی آدم جاهل به سوی آن میرودوخودراگرفتارمیسازد.
افزایش بی‌سابقه زندانیان کشور


تاریخ : چهارشنبه 3 تیر 1394 | 12:44 ق.ظ | نویسنده : دریا | نظرات

  • paper | کوفه | آنک بات