تبلیغات
دریا - گرفــــتاری
شخص زیرک خطرراپیش بینی میکندوازآن اجتناب می نمایدولی آدم جاهل به سوی آن میرودوخودراگرفتارمیسازد.
افزایش بی‌سابقه زندانیان کشور


تاریخ : سه شنبه 2 تیر 1394 | 11:44 ب.ظ | نویسنده : دریا | نظرات

  • paper | کوفه | آنک بات