تبلیغات
دریا - حکمـــت
خداترسی به انسان حکمت می آموزدو فروتنی برای اوعزت واحترام به بارمیاورد.

تاریخ : سه شنبه 2 تیر 1394 | 11:43 ب.ظ | نویسنده : دریا | نظرات

  • paper | کوفه | آنک بات