تبلیغات
دریا - حکمـــت
خداترسی به انسان حکمت می آموزدو فروتنی برای اوعزت واحترام به بارمیاورد.

تاریخ : چهارشنبه 3 تیر 1394 | 12:43 ق.ظ | نویسنده : دریا | نظرات

  • paper | کوفه | آنک بات