تبلیغات
دریا - محبت
دشمنان خودرامحبت کنیدوبرای آنان که شماراآزارمیدهنددعای خیرکنیدزیراخداوندآفتاب خودرابربدان ونیکان می تاباندوباران خودرابرپارسایان وبدکاران میباراند.

تاریخ : سه شنبه 2 تیر 1394 | 11:41 ب.ظ | نویسنده : دریا | نظرات

  • paper | کوفه | آنک بات