تبلیغات
دریا - محبت
دشمنان خودرامحبت کنیدوبرای آنان که شماراآزارمیدهنددعای خیرکنیدزیراخداوندآفتاب خودرابربدان ونیکان می تاباندوباران خودرابرپارسایان وبدکاران میباراند.

تاریخ : چهارشنبه 3 تیر 1394 | 12:41 ق.ظ | نویسنده : دریا | نظرات

  • paper | کوفه | آنک بات