تبلیغات
دریا - انتقــــاد پذیری
چرا پـَـر کاه رادر چشــــــــم دیگران می بیـــنی اما از چــوب ضخیمی که درچــشم خــود داری غافلی چگونه مـــیتوانی بــــه هم نوعت بگویی بـــگذار پــَر کاه را از چشمت درآورم حال آنـــکه چـــوبی درچشــم خــودداری؟

تاریخ : چهارشنبه 3 تیر 1394 | 12:34 ق.ظ | نویسنده : دریا | نظرات

  • paper | کوفه | آنک بات