تبلیغات
دریا - پــــند نــــیکو
پنـــد نیکو دراعماق دل مشـــورت دهنده ماننـــدآب درتـــهِ چاه است وشخص فهمیده آن رابـــیرون می کشد.

تاریخ : سه شنبه 2 تیر 1394 | 04:42 ب.ظ | نویسنده : دریا | نظرات

  • paper | کوفه | آنک بات