تبلیغات
دریا - عــــدم تــرس از فــــردا
غصـــه ی فردارانخوریم که چــــه بخوریم وچه بپوشیم زیرا گل های دشـــت ودمن هیچ غصه ای نمیخورند و بهترین وزیبــــاترین جلوه ی عالــــم رادارند پس ماهم که اشــــرف مخلوقات هستیم خدایی بس بزرگ داریـــم که اگر خــــودمان رابه او بسپاریم به راستی اشرف خلقـــــت خواهــــیم شد.

تاریخ : سه شنبه 2 تیر 1394 | 03:40 ب.ظ | نویسنده : دریا | نظرات

  • paper | کوفه | آنک بات