تبلیغات
دریا - شــــخص فهمـــیده
پنـــــــد نیکو در اعماق دل مشورت دهنده مانند آب زلال در ته چاه است وشخص فهمیده آن رابیرون میکشد.

همانطور که انسان در آب،چهره ی خود را می بــیند،دروجود دیگران نیز وجود خویش رامشاهده میکند.تاریخ : سه شنبه 2 تیر 1394 | 03:40 ب.ظ | نویسنده : دریا | نظرات

  • paper | کوفه | آنک بات