تبلیغات
دریا - محبـــت خــداوند
بـــذر نیکوی عدالــت رابکارید تــامحصـــولی ازمحبــــت خدا درو کنیــد زمــین ســخت دل های خودراشخم بـــزنید،زیرا اینک وقـــت آن است که خداوند را بطلبیدتا بیــاید وبرشــما باران بــرکات رابــباراند.

تاریخ : سه شنبه 2 تیر 1394 | 04:39 ب.ظ | نویسنده : دریا | نظرات

  • paper | کوفه | آنک بات