تبلیغات
دریا - امــــید
آنــان که خـــــدارافراموش میکنـــند دیگر امـــیـدی ندارندایـــشان ماننـــد گیـــاهی در زمــین بی آب هســـتند که حتــی پیش ار آنــکه آن راببرنــد پژمرده میـــشود.

شخـــص بی خـــــدامانـــند کسی اســت که به تـــارعنکبوت اعتمادکنداگـــر به آن تـــکیه نـــماید می افتدواگـــر از آن آویزان شــــود تـــار اورا نــــگه نـــمی دارد.
تاریخ : سه شنبه 2 تیر 1394 | 03:38 ب.ظ | نویسنده : دریا | نظرات

  • paper | کوفه | آنک بات