تبلیغات
دریا - چشمه
هیچ چشمه وچاه آبی وجودنداردکه همزمان آب شیرین وگوارا وآب شور وتلخ ازآن تراوش کندپس زبان ماهم که باآن شکر وسپاس خدارا میگوییم به نماز و عبادت می ایستیم وباآن ازخدا طلب روزی وبرکت برای خود ودیگران میکنیم نباید آلوذه به لعن ونفرین ودشنام وحرف های نامربوط شود.تاریخ : سه شنبه 2 تیر 1394 | 03:27 ب.ظ | نویسنده : دریا | نظرات

  • paper | کوفه | آنک بات